Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Go down

Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  Torleif Lyngstad on Mon 16 Mar 2009 - 23:21

Jeg skulle gjerne sett noen kommentarer/event. svar på de spørsmålene jeg stilte om ovenfornevnte tema.
Er det ingen i forumet som har noen meninger eller fakta om de aktuelle flyene, og årsaken til at de angrep små
fiskefarkoster?

Torleif Lyngstad

Posts : 13
Join date : 2008-04-19

View user profile

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  odybvig on Tue 17 Mar 2009 - 1:26

Det enkle svaret er at allierte fly angrep det som fløt. Om det var en tanker eller en jolle hadde mindre betydning.
For øvrig kan fiskebåter sees som et legetimt mål da de drev å fisket for vernemakten. innledningen i ditt forrige innlegg "det ble drevet fiske av nødvendighet" eller noe i den duren er rimelig naivt og søtt formulert. Fiske var regulert og fangsten økte gjennom hele krigen. Hjemmemarkedet fikk sin del og Vernemakten fikk sin del. Mot betaling selvfølgelig. Det var Big Buissniss, ikke av nødvendighetshensyn
Litt avhengig av hvor angrepet fant sted (ikke helt stø i Nord Norsk geografi) så er både russiske, engelske og amerikanske fly mulig. Skal man finne ut om det, må man ha dato og ORB til de aktuelle avdelinger

Olve

odybvig

Posts : 58
Join date : 2008-04-28
Location : Bergen Norway

View user profile http://www.luftwaffe.no

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  Bjørn on Tue 17 Mar 2009 - 14:36

Hei Olve!

I og med at tråden plutselig ble splittet (skal gjøre noe med det), så er jeg ikke 100% sikker på hvem du svarer her, men fisket ble både drevet av nødvendighetssyn og "big business" som du nevner.
Det er nødvendigvis ingen konflikt i å gjøre begge deler.

Hvorvidt om de var legitime mål eller ikke, har jeg egentlig ingen formening om. Men jeg har en mistanke om at fiskerne langs kysten muligens hadde det.

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 55
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  Torleif Lyngstad on Tue 17 Mar 2009 - 16:05

Av Torleif Lyngstad

Jo da, Olve - slik som du tydeligvis har oppfattet levevilkåra for fiskerne i Nor-Norge på den tiden vi nå snakker om,
så var det vel ikke en "dyd av nødvendighet" å utøve yrket deres under 2.v-krig. Det var vel da mest profitten som sto i hodet
på dem som skulle skaffe familien og seg sjøl det daglige brød. Men kan du tenke deg hvilke valg fiskerne hadde i den sammenheng?
Hvilke erfaringer tror du vi som bodde i den nordlige landsdelen har om dette temaet (fiskeriene som utøver sitt yrke "for profittens skyld")? Hvilke erfaringer bygger du din "konklusjon" på?

Jeg merker meg at Olve ikke anser seg for å være stiv i geografien i vår nordlige landsdel. Hvordan står det til med historiekunnskapene
om samme landsdel...? Noen av oss er litt for raske med å trekke konklusjoner - og befatte oss med problemstillinger som vi ikke er så inne
på. Men jeg vil likevel takke Olve for reaksjon. Den kan kanskje skape en diskusjon om hva som var " en dyd av nødvendighet" mht.
arbeid i krigsårene - fiske, jordbruk, tømmerhogst, veiarbeid, fabrikk..., osv. Men det er mulig dette temaet har vært diskutert før.

Torleif Lyngstad

Posts : 13
Join date : 2008-04-19

View user profile

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  Admin on Tue 17 Mar 2009 - 16:34

Tråden ble splittet fordi en poster har trykket "New topic" istedet for "Post reply". Vi kan desverre ikke slå sammen trådene igjen.
Kurt Very Happy

Admin
Admin

Posts : 138
Join date : 2007-11-21
Age : 47

View user profile http://nuav.forumotion.com

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  odybvig on Tue 17 Mar 2009 - 17:41

Har tydeligvis trakket på noe ømme tær her, men skal komme tilbake med et noe mer utdypende svar når jeg får kikket i papirene mine.

Olve

odybvig

Posts : 58
Join date : 2008-04-28
Location : Bergen Norway

View user profile http://www.luftwaffe.no

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  Bjørn on Tue 17 Mar 2009 - 17:55

Hei!

Det er nok rett å si at fiskerne i Nord-Norge ble untnyttet og utbyttet før krigen. De levde i armod, da prisene ble presset til det minimale av sivile oppkjøpere.

I okkupasjonsårene sørget bl.a direktøren i Norges Råfisklag, Johannes Overå for et stort oppsving i fiskernes levekår og inntjeningsmuligheter. Blant annet, da det var snakk om at tyskerne selv skulle drive fiske, mente Overå at "Vi må hevde at all fisk kan leveres av norske fiskere".

Private fiskekjøpere og eksportører ble nærnest sjaltet ut i 41 Etter hvert ble prisen 40 øre pr kg, noe som ga fiskerne en meget god lønn. I tillegg fikk de som leverte til fryseriene 100 g tobakk, 100 g kaffe og 60 liter solar pr tonn levert fisk, noe som høres lite ut, men et eksempel sier at et snurpenotlag ved dette fikk flere tusen tonn solar, en sekk kaffe, og 30 000-35 000 sigaretter som bonus.

Kan anbefale "Nikkel, jern og blod" av Alf R. Jacobsen. Den gir en bra innføring i fiskerisituasjonen.

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 55
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  AltforNorge on Wed 18 Mar 2009 - 0:03

Vi var okkupert av et annet lands hær. En hær som rekvirerte det den trengte av mat. Norge var ingen eksportør av matvarer netto før krigen. Opp til 350 000 soldater med fanger i tillegg (som fikk magre rasjoner, men i sum grunnet stort antall likevel ble en betydelig matmengde) gjorde at matvaresituasjonen ble prekær. Matmangel var dermed ikke noe problem for tyskerne. Matmangel førte derimot til at det ble mindre igjen til den norske befolkningen.

Tyskerne kunne ikke gjøre mer enn å ete seg mette. Fisk som ble fisket til mer enn konsum i Norge + tyske soldater + fanger, ble eksportert til Tyskland og som motytelse fikk man tilført en del korn man sårt trengte.

Den enkelte fisker må derfor ikkje kritiseres. Som Bjørn skrev. De levde under vanvittig dårlige kår før krigen. Dyrtid og matmangel medførte kanskje for noen en viss pengerikdom.

På denne tiden betydde likevel pengerikdom svært, svært lite. Det var ikke mangel på folk med evne til å betale. Det var mangel på varer.

I Årdal som jeg kommer fra kostet en 10-pakning sigaretter 20 kroner under krigen. Et snes egg kostet 40 kroner. Timelønnen var vel sånn ca 2 kroner den gangen.
avatar
AltforNorge

Posts : 346
Join date : 2008-03-08
Age : 64
Location : Møre og Romsdal

View user profile

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  odybvig on Wed 18 Mar 2009 - 0:46

Noen fakta om fiskeri i Norge under krigen

Totalfangst hele landet

1938 1.064.680 tonn
1939 1.043.181 tonn
1940 1.081.091 tonn
1941 810.000 tonn
1942 755.000 tonn
1943 630.000 tonn
1944 ca 700.000 tonn

Endring skyldes nedgang i fangst på vestlandet
Nord Norge hadde økning eller stabilt i samme periode avhengig av området

Fangst

Sildefiske
1941 230.000 tonn
1942 270.000 tonn
1943 245.000 tonn
1944 320.000 tonn

Lofotfiske
1941 85.000 tonn
1942 79.000 tonn
1943 58.000 tonn
1944 84.000 tonn

Fiskemel

Levert til Tyskland
1941 31.493 tonn
1942 19.354 tonn
1943 15.668 tonn
1944 24.198 tonn

Diselolje
Fordelt til fiskeri

1940 (aug-des) 13.388 tonn
1941 40.135 tonn
1942 31.945 tonn
1943 33.559 tonn

Kilde
Diverse papirer Abteilung Fischwirtschaft II/Fi
Finansdepartementet: Fiskeriene i krigsårene rapport fra 1947 (stemplet strengt hemmelig)

Som man kan se av tallene er det direkte misvisende og en tanke revisjonistisk og bruke uttrykket; ble det av nødvendighetsgrunner drevet fiske i Nord-Norge. Det høres ut som om fiske ble kun unntaksvis gjennomført for å få inntekt til salt i grøten. Det ble en økning i fangst i Nord Norge, med mer ordnete former og bedre betalt som Bjørn viser til i sitt innlegg. Nevnte bok er et godt utgangspunkt for nærmere forståelse av dette.
Min smule syrlighet kommer av forsøket (av nødvendighetssyn) på å skjule det faktum at norsk fiske var viktig for den tyske krigsmakt og mange fiskere tjente gode penger på det.
Var dette spesielt for Nord Norske fiskere. Nei. Hele norges befolkning var mer eller mindre innvolvert i tysk handel under krigen. Bygningsarbeidere, bakere, lastebilsjofører osv osv.
Hadde nord norske folk det mer fælt enn søringer under krigen. Nei egentlig ikke. Det var lutfattige folk både nord og sør. Sett bort fra brenningen av Finmark skjedde det relativt lite overgrep mot befolkningen (selv om den ble stort sett gjennomført under ordnete forhold). En del bombing må taes med i betraktningen.

Hvordan står det til med historiekunnskapene om samme landsdel ? Jo takk ganske bra

Når det gjelder hvilken fly som angrep hvem og hvor kan man som nevnt se det i forbindelse med allierte flåtebevegelser. Hammerfest ligger i et området hvor det er sannsynlig med både engelsk og russisk angrep.
Er det et hangarskip i nærheten så er det stor sannsynlighet for at flyene kom derfra. Hvis ingen hangarskip, er det garantert russisk. Luftwaffe hadde vanligvis god kontroll på flybevegelser, men mye slapp igjennom likevel.

Et godt sted å begynne for å finne hangerskip bevegelser i området er å lete her:
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/chronik.htm


Olve

odybvig

Posts : 58
Join date : 2008-04-28
Location : Bergen Norway

View user profile http://www.luftwaffe.no

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  odybvig on Wed 18 Mar 2009 - 1:05

AltforNorge wrote:
Norge var ingen eksportør av matvarer netto før krigen.

Neivel ? Spiste den norske befolkning opp all fisken som ble fanget i 1937, 1938 og 1939 ?

AltforNorge wrote:
Matmangel var dermed ikke noe problem for tyskerne.

Kan du dokumentere det ?


Olve

odybvig

Posts : 58
Join date : 2008-04-28
Location : Bergen Norway

View user profile http://www.luftwaffe.no

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  AltforNorge on Wed 18 Mar 2009 - 1:38

Ingen netto eksportør av "Matvarer". Vi var eksportør av fisk men verdien av andre matvarer som vi importerte var større. Vi har til sammenligning i dag ein selvforsyninggrad på under 50 %

Den tyske hæren i Norge rekvirerte/kjøpte fra norske leverandører det som som de trengte av norskproduserte varer. Varer som ikke ble produsert i Norge ble rekvirert/kjøpt fra Tyskland, andre okkuperte land i Europa eller land med handelsavtale med Tyskland
avatar
AltforNorge

Posts : 346
Join date : 2008-03-08
Age : 64
Location : Møre og Romsdal

View user profile

Back to top Go down

Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  Torleif Lyngstad on Fri 20 Mar 2009 - 0:17

"Misvisende og revisjonistisk og bruke uttrykket; ble det av nødvendighetsgrunner drevet fiske i Nord-Norge"
skriver Olve Dybvig bl.a.
Ja vel. Men da var det kanskje for moro skyld fiskerne fra småbygdene og -fjordene i nord risikerte liv og helse
i harde høst-og vintermånder i ofte skrøpelige små farkoster blant miner, "skytegale" tyskere, engelskmenn og russere?
Det må ha vært derfor. Det har jeg faktisk ikke tenkt på før nå. Fiskerne hadde da antakelig ikke annet å foreta seg i den
mørke årstiden enn å drive en form for ekstrem sportsfiske mede juksa, garn og kanskje line.
Penger til mat, medisiner, bankterminer og denslags fikk de vel på sosialen. Det var derfor ikke behovet for kontanter som
drev dem. Med noen kroner under hodeputa ville vel juksakallene risikert å bli stemplet som krigsprofittører etter at krigen var over.
Nei, de visste nok hva de gjorde.
Jeg skal sannelig ta en prat om dette med en av dem som lekte seg unødvendig på Nordishavet i de årene - hvis jeg finner en.
Kanskje vil han bekrefte at han egentlig bare var sportsfisker...

Torleif Lyngstad

Torleif Lyngstad

Posts : 13
Join date : 2008-04-19

View user profile

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  odybvig on Fri 20 Mar 2009 - 2:36

Nå er du bare beint fram tåpelig.

Blande fakta inn i en diskusjon er bare tull tydeligvis

Olve

odybvig

Posts : 58
Join date : 2008-04-28
Location : Bergen Norway

View user profile http://www.luftwaffe.no

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  Bjørn on Fri 20 Mar 2009 - 17:04

Kremt!
(Bjørn tar på seg moderatorhatten)

Dette kan bli en meget spennede diskusjon. Derfor ber jeg om litt mindre temperament før det tar av.
Fortsett i en saklig stil.

B.


Last edited by Bjørn on Sat 21 Mar 2009 - 22:42; edited 1 time in total (Reason for editing : misspelling)

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 55
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Re: Fly beskyter fiskeskøyter 1944

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum