Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Torleif Lyngstad on Sat 19 Apr 2008 - 21:45

Er det gjort noen undersøkelser vedrørende forholdene mellom nordmenn og finlendere etter at 2. v-krig var over?
Nordmenns forhold til tyskerne var jo ikke hjertelig akkurat, og med finnenes engasjement på tyskernes side skulle man forvente samme holdning til dem. Men var det slik?

Torleif Lyngstad

Posts : 13
Join date : 2008-04-19

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Admin on Sun 20 Apr 2008 - 15:50

Jeg er også interessert i dette forholdet. Finnene har liksom ikke vært en del av skandinavia, liksom bare en attpåklatt som man til nød regner med. Det er få som vet hvem som er president der og hvordan feks forsvaret er, osv. Det er jo klart at språket begrenser kontakten, men det er påfallende hvor mye mer vi feks sammelikner oss med svenskene enn finnene.

Admin
Admin

Posts : 138
Join date : 2007-11-21
Age : 49

View user profile http://nuav.forumotion.com

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Bjørn on Sun 20 Apr 2008 - 23:08

Hallo!
Det har såvidt jeg vet ikke vært gjort en spesifikk undersøkelse om emnet.
Meningene har nok vært mangslungne - bl.a var endel av frontkjemperne lunkne til finner etter 44, men igjen ikke alle.

Det var stor norsk begeistring for finnenes kamp mot russerne i 39, og det var mange finske flykninger i Norge.

Et meget interessant tema! Mener jeg har hørt at det var noen reaksjon på manglende norsk deltakelse ved Mannerheims urnenedsettelse, men er ikke 100% på dette.

Admin skrev: " Finnene har liksom ikke vært en del av skandinavia,"

Riktig. pirat
For å sitere Wikipedia:
"I utlandet blir navnet Skandinavia noen ganger brukt i andre sammenhenger enn det korrekte. En vanlig feil er at Skandinavia blir misforstått som synonymt med alle de nordiske land."

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 56
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  AltforNorge on Mon 28 Apr 2008 - 23:37

Jeg tror, gjentar tror at det normaliserte ser svært så fort. Man fikk en felles ny fiende. Min fiendes fiende er min venn. Jf at norsk etterretningsagenter gikk inn på Russisk territorium via Finsk territorium. Dette var ikke mulig uten i det minste finsk stilltiende godkjennelse.
AltforNorge
AltforNorge

Posts : 346
Join date : 2008-03-08
Age : 66
Location : Møre og Romsdal

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Bjørn on Tue 29 Apr 2008 - 15:27

Hei!
Det kan man tro, i allefall etter Kong Haakons død.
Han besøkte aldri Finland etter krigen, og den norske ikke-deltakelsen ved begravelsen til Mannerheim, var ikke veldig populær: http://www.dagsavisen.no/meninger/article285341.ece

Men nå var jo Haakon en meget spesiell kar.

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 56
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  AltforNorge on Tue 29 Apr 2008 - 21:27

Kong Haakon var for alt jeg vet spesiell, men han var ikke ute av takt med det norske folk! Folkemeningen var fullt og helt pro-alliert. Finnene ble under "Forsettelseskrigen" fra USA og UK varslet om at dersom de gikk over sine gamle grenser fra 39, så ville dette bli sett på som et angrep på et alliert land (USSR). Det norske folk mistet også etterhvert all sympati med finnene etter 41/42. Jf vitsen som ble svært så populær under krigen: "I -39 sendte vi ryggsekker til Finnland, fra -42 sendte vi drittsekker."
AltforNorge
AltforNorge

Posts : 346
Join date : 2008-03-08
Age : 66
Location : Møre og Romsdal

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Bjørn on Mon 5 May 2008 - 18:25

Hei!
Kong Haakon er et eget tema, egentlig.
Nå gikk Finland aldri over de grensene. Om folk mistet respekten for finnene eller ei vet jeg ikke så mye, den var nå iallefall der i 39. Og hvorfor de eventuelt skulle mistet respekten er vel noe rart - noen teorier om det?

Det er helt korrekt at det meste av folkemeningen var pro-alliert.

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 56
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  kaii on Tue 8 Jul 2008 - 23:43

Nå gikk vel Finland over grensene fra 1939 i Øst-Karelen, blant annet da de erobret Petrozavodsk i oktober 1941, men Mannerheim argumenterte vel overfor Churchill at de stanset framrykkingen så snart de hadde sikret seg godt nok forsvarsterreng, og mente dette som akseptanse av "tilbudet" fra UK og US. interessant nok var det kun UK som erklærte krig mot Finland og det ble aldri kamphandlinger mellom finske og (vest-) allierte styrker.

kaii

Posts : 83
Join date : 2008-04-30
Location : London UK

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Forholdet nordmenn/finner etter 2. v-krig

Post  Torleif Lyngstad on Fri 25 Jul 2008 - 23:13

De fleste som har berørt dette temaet hittil (det blir vel neppe flere) har i det vesentligste
behandla/kommentert det som et forhold mellom nasjonene Norge og Finland. Det jeg var (er) interessert i,
er imidlertid hvordan forholdet mellom nordmenn flest og den finske befolkninga var i åra like etter at
2.v-krig var over. Var holdningene overfor finnene forskjellig etter hvor folk bodde i Norge? Jeg synes bl.a. at
dette spørsmålet er særlig interessant på bakgrunn av at landet vårt ble "ramma" på forskjellige måter i nord, sør,
øst og vest av de tyske okkupantene - som jo finnene var alliert med i en kritisk periode. Hvordan Norges
myndigheter forholdt seg til Finland som nasjon kan vi antakelig lese oss til.

Sett fra mitt ståsted i Nord-Troms - som ble sterkt rasert og evakuert høsten 1944/vinteren 1945 - med felles grense med Finland og sterke slektsband dit over, forundrer det meg litt at ikke finnenes allianse med tyskerne ga seg utslag i noen som helst slags form for "gjengjeldelse" eller fiendskap mellom oss og dem (såvidt jeg kjenner til). Tyskere og tysk ble imidlertid av mange brukt som skjellsord i mange år etter krigsslutt.
Hvordan var det i andre deler av Norge, tro?

Torleif Lyngstad

Posts : 13
Join date : 2008-04-19

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  AltforNorge on Sun 3 Aug 2008 - 23:16

Litt basert på 2.håndsinformasjon, vil jeg forsøke å komme inn på det du ber om. I 30-åra med den finske "Lappobevegelsen" var det til tider et litt anstrengt forhold mellom Norge og Finnland. Biskopen i Hålogaland var sentral i ein egen etteretningsorganisasjon som overvåket finske innvandrere i Norge. Lappobevegelsen så for seg et "Storsamisk" område. En samling av alle samer i en egen nasjon (så vidt jeg vet under finsk overhøyhet). Borgerkrigen mellom de hvite og de røde i Finnland endte med at de hvite vant. Her var det stor tysk deltakelse på de hvites side. Von Falkenhorst var vel leder for det tyske ekspedisjonskorpset til Finnland. Slik sett må man nok skille skarpt mellom nasjonen Norge sitt forhold til Finnland og innbyggere i Norge med slektsbånd til Finnland.
AltforNorge
AltforNorge

Posts : 346
Join date : 2008-03-08
Age : 66
Location : Møre og Romsdal

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Bjørn on Sat 9 Aug 2008 - 19:27

Hei!
Det var ikke et "storsamisk område" det var tale om, men et storfinsk sådan.
Elementer i Finland så for seg en ekspansjon, der deler av Sverige og Nord-Norge skulle innlemmes i et Storfinland med bakgrunn i finsktalende, som det var og er mange av i Nord-Norge.

Norske myndigheter så neppe veldig positivt på dette, men på den tiden visste de egentlig ikke mye om Nord-Norge. Det var f.eks aldri et besøk nordover fra Regjeringen Nygaardsvold.

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 56
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  AltforNorge on Wed 13 Aug 2008 - 22:01

I stand corrected.

Du har helt rett. Det var et Storfinnland det var tale om.

Utviklingen i Finnmark spesielt, ble nøye overvåket, både av Statspolitiet og av en egen oppretten etterretningsorganisasjon, vist til tidligere i tråden.
AltforNorge
AltforNorge

Posts : 346
Join date : 2008-03-08
Age : 66
Location : Møre og Romsdal

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Bjørn on Thu 14 Aug 2008 - 17:44

Hei!
Er vant til at folk sørfra tror at alle nord for polarsirkelen er samer Smile
Anbefaler deg boken "Finsk fare for Finnmark" av Artur Ratche. Koster litt over 100,- i et antivariat. Der får du se hvordan enkelte tenkte da.

Som tidligere nevnt, virket det ikke som om sentrale myndigheter hadde annen interesse for Nord-Norge enn råvareeksport sørover. Ingen i Nygaardsvolds regjering tok deg engang bryet å besøke landsdelen.

Men, når man anet en ullen konspirasjon mellom finner, samer, kvener og læstadianere(!) ble oppmerksomheten vakt noe mere.

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 56
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  AltforNorge on Sat 16 Aug 2008 - 23:45

Jeg tviler ikke på at jeg er like kunnskapsløs som de fleste "søringer" når det gjelder Nord-Norge. Litt vet jeg likevel etter å ha bodd der i 4 år.
AltforNorge
AltforNorge

Posts : 346
Join date : 2008-03-08
Age : 66
Location : Møre og Romsdal

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Bjørn on Wed 20 Aug 2008 - 12:38

Hei!
Var egentlig ment som litt spøk og skjemt. Vet at du har bodd her en tid Very Happy

Hilsen bjørn

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 56
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Bjørn on Wed 20 Aug 2008 - 21:44

Hei!
Kan også nevne, at etter Mannerheims hvite garder vant den finske borgerkrig, gikk det rykter om at han hadde tenkt seg til Norge på statsbesøk.
Arbeiderpartiet truet da med at arbeidere kom til å storme slottet, samt å kutte strømmen dit.

Tror nok at det norske syn på Finland har vært veldig preget av venstresidens syn på feltmarskalken.

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 56
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  AltforNorge on Mon 25 Aug 2008 - 23:55

Her skal jeg ikke protestere mot deg Bjørn. Dette kjenner jeg ikke godt nok til. Men - husk at "de hvite" sin behandling av "De røde" er en skamplett Finnland aldri har tatt et oppgjør med.
AltforNorge
AltforNorge

Posts : 346
Join date : 2008-03-08
Age : 66
Location : Møre og Romsdal

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Bjørn on Tue 26 Aug 2008 - 13:24

Hei!
Det er så sant, så sant!
Dog er jeg usikker på hvor interesserte finnene var/er i et slikt oppgjør. De røde styrkene var dypt og inderlig hatet, men det er hevet over enhver tvil at dette var helt vilt.

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 56
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Leif J. on Sat 25 Oct 2008 - 1:14

Finnene var ikke å stole på etter de tyske nederlagene og inngikk en avtale med russland og vendte seg mot sine allierte.
Med det samme vil jeg si at norge heller ikke hadde noen gode skussmål fra england, det norske folk var heller ikke til å stole på, så hemmelige rapporter etc. måtte ikke vises eller fortelles til nordmenn fordi de var snakkesalige.

Leif J.

Posts : 2
Join date : 2008-10-25

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Simon on Sat 25 Oct 2008 - 20:08

Ett annet spørsmål er hva skjedde med de Finske som var i Norge i Tysk tjeneste ved krigens slutt og hvordan var de behandlet og sett på av Nordmenn? Det var bla. en god del Finsk sykesøstere her landet.

Simon

Posts : 35
Join date : 2008-03-25

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Bjørn on Mon 27 Oct 2008 - 19:41

Det er helt rett, Simon.
Vet ikke konkret om finnene, men som ved et trylleslag forsvant all norsk sympati for Finland i 1941.
Kan forestille meg at det ikke var bra å være finne her da.

B.

Bjørn

Posts : 388
Join date : 2007-11-27
Age : 56
Location : Bodø

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  vatansever223 on Tue 19 Oct 2010 - 15:22

thanks all

___________

Steriods
pure caffeine

vatansever223

Posts : 3
Join date : 2010-10-19

View user profile

Back to top Go down

Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig Empty Re: Forhold mellom nordmenn og finlendere like etter 2. v.krig

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum